Lo Pati - Centre d'Art  - Terres de l'Ebre : Normativa

Normativa

Balada és un nucli de població ubicat al terme municipal d’Amposta, situada davant l’illa de Gràcia, tocant el riu Ebre. És un nucli molt petit, amb els habitatges vora la carretera i únic carrer, el carrer de Sant Cristòfol que serveix de delimitació entre els termes d’Amposta i de Sant Jaume. 

L’Ajuntament d’Amposta és titular de l’edifici ubicat al nucli de població de Balada denominat Residència d'Artistes Baladre, aquest edifici que es destinarà al servei públic de residència d’artistes es composa de dues sales i un pati amb un total de 176 m2. L’edifici compta amb dos espais: un taller ampli equipat per poder treballar grans formats o per tallers en grup; i un habitatge complert amb cuina i mobiliari adequat per a fer-hi vida quotidiana amb confort.

Urbanísticament a l’edifici indicat li és d’aplicació el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre en data 26 de gener de 2007, publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 5052 de 21 de gener de 2008, estan classificat com a sòl urbà i qualificat com sistema d’equipaments culturals (clau 3f), essent un ús compatible amb el planejament la pernoctació d’artistes en el lloc sempre que la pernoctació fos de caràcter temporal, no permanent, per un període curt de temps i vinculada a la creació d’una obra concreta i a un organisme públic.

L’espai destinat a residència fou construït l’any 1999 però no és fins al 2010 que es planteja de donar-li un ús vinculat al projecte del Centre d’art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati”. En el Pla director del Centre d’art “Lo Pati” elaborat per Artimetria l'any 2010 descriu el programa de residències com un element central de la tasca a desenvolupar.

En el mateix Pla Director es detallen els següents principis que defineixin la funció i els usos de la residència:

  • El programa de residències s’adreçarà a la creació artística i la recerca científica vinculada amb la natura i el paisatge, la cultura i el patrimoni.
  • Estarà obert tant als artistes i investigadors nacionals com internacionals.
  • El programa Residències permetrà al Centre d’Art de les Terres de l’Ebre donar un valor afegit tant a la Xarxa Nacional com a d’altres de caràcter privat com XarxaProd, així com optar a convocatòries internacionals com les beques UNESCO–Aschberg, per citar alguns exemples. 
  • Així mateix serà un equipament útil per altres institucions del territori com el Museu de les Terres de l’Ebre, soci preferent alhora de plantejar programes de residència d’investigadors.
  • Els artistes que segueixin el programa residències participaran en la vida del Centre d’art de les Terres de l’Ebre mitjançant la seva docència en workshops adreçats als artistes emergents, conferències a centres educatius, l’exposició o cessió d’obra i d’altres fórmules de col·laboració que es puguin convenir.
  • Aquesta residència permetrà al Centre d’art de les Terres de l’Ebre establir acords amb altres centres de producció i atorgar beques–estada a artistes tant nacionals com internacionals.
  • La disponibilitat de l’espai ubicat a Balada permet dissenyar iniciatives en format de beques o estades com un altre dels mitjans per conformar la programació artística. Com en el cas dels tallers, per tal de sol·licitar el programa de residència, els candidats hauran de redactar una memòria i realitzar una entrevista per ser admesos en aquest programa.
  • En paral·lel es poden impulsar residències vinculades a projectes temàtics o aplicats, finançats pel sector privat: associacions culturals, federacions de turisme o comerç, comunitats de regants, etc.

Efectuada la dotació de l’equipament i mobiliari necessari a l’efecte procedeix la posta en marxa del servei, per tal de complir els objectius descrits.


       
<
>
març 2023
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
subscriu-te al butlletí newsletter

segueix-nos a:

facebook twitter instagram vimeo flickr

Lo Pati

Centre d'Art - Terres de l'Ebre

Plaça Mari Chordà.

Tel. 977 709 400

43870 Amposta

NADAL TANCAT ELS DIES:

24, 25, 26 i 31 de desembre de 2022.
1, 5 i 6 de gener de 2023.

 

Horari de visita:

Dimecres, dijous, divendres i dissabte de 17:00 a 20:00.

Diumenges d'11:00 a 14:00.

 

Organitza:

Ajuntament d'Amposta

 

Amb lo suport de:

Generalitat de Catalunya

Diputació de Tarragona

I la col·laboració de:

Museu de les Terres de l'Ebre

Política de privacitat
continguts amb llicència creative commons